För företaget Back Timmerhusrenovering handlar byggnadsvård om ett varsamt förhållningssätt till den byggda miljön, något som kräver förståelse för de material och de metoder som byggnader en gång uppfördes med.

 

Jag har en bred utbildning med en teoretisk bas från Byggnadsantikvarieprogrammet på Högskolan på Gotland kombinerad med en praktisk timmermansutbildning i Järvsö Hälsingland. För mig är det självklart att varje byggnad måste hanteras utifrån dess specifika behov.

Jag hjälper er med:

 

- renovering av timmerstommar

 

- flytt av timmerstommar

 

- tak- och fasadrenoveringar

 

- fönsterrenoveringar

 

- antikvarisk medverkan

 

Jag anordnar även kurser i timring och byggnadsvård.

Back timmerhusrenovering

 

 

Johan Back

Kungsbyn 11

725 98 VÄSTERÅS

 

070-5659162

 

johan@backtimmerhusrenovering.se

timmerman, byggnadsvård, reparation av timmerhus, byta syll, äldre hus, takomläggning, reparation av fasad, äldre hantverk, reparation av timmer, halvsusning, byggnadsantikvarie, flytt av timmerhus, timmerstomme, gamla trähus.